ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਜਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਜਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

By skptcnews - September 14, 2019 9:09 pm

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਜਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਜਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

adv-img
adv-img