ਅਮਰੀਕਾ: ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ

ਅਮਰੀਕਾ: ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ