ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ 3 ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਐੱਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲ਼ਾਕਾਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ 3 ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਐੱਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲ਼ਾਕਾਤ