ਅਯੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਯੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ।