ਅੰਗੂਠੇ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਧਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਅੰਗੂਠੇ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਧਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ