ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਸਿਕ ਵਾਸੀ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਸਿਕ ਵਾਸੀ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ