ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਈਪੀਸੀ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਈਪੀਸੀ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ