ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੀਤੇ ਭੇਂਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੀਤੇ ਭੇਂਟ