ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ