ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 5-6 ਕੱੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 5-6 ਕੱੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਦ