ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਸੀਜ਼ਨ-12: ਅੱਜ ਕਿੰਗਸ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਈਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਸੀਜ਼ਨ-12: ਅੱਜ ਕਿੰਗਸ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਈਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ