ਇਨ੍ਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ

ਇਨ੍ਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ