ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਪੂਆ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 59 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਪੂਆ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 59 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ