ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ