ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਐਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਪੁਲਿਸ

ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਐਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਪੁਲਿਸ