ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ?