ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜ. ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ