ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਰੂਸ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਬੈਨ, ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਰੂਸ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਬੈਨ, ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ