ਕਣਕ ਦੀ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਕਣਕ ਦੀ ਨਮੀ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ