ਕਰਤਾਰਪੁਰ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ