ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ 5 ਹਜਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼