ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ: ਗਰੇਵਾਲ