ਕਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕਾਲੰਿਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਕਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕਾਲੰਿਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ