ਕੈਨੇਡਾ: ਐਲਬਰਟਾ ‘ਚ 21 ਸਾਲਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਝੀਲ ‘ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਕੈਨੇਡਾ: ਐਲਬਰਟਾ ‘ਚ 21 ਸਾਲਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਝੀਲ ‘ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ