ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ