ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ