ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 2002-07 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ