ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਕਿਹਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਕਿਹਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ