ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੂੰਦੜ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੂੰਦੜ