ਖਨਿਆਣ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮ

ਖਨਿਆਣ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮ