ਗਲੋਬਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਈਗਲਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਈਨਲ ‘ਚ, ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 56-53 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ