ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਰਾਲਾ ਮੌੜ ‘ਚ ਸੂਏ ‘ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ 2 ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ