ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪਿੰਡ ਪੁਕਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪਿੰਡ ਪੁਕਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ