ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ