ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ