ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਘੱਗਰ, ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ

ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਘੱਗਰ, ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦ