ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ