ਚੰਡੀਗੜ੍: ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਵਾਰਡ ਤੇ ਨਗਦੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ