ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 24 ਦੀ ਥਾਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ