ਜਲੰਧਰ: ਜੰਮੂ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, 1 ਦੀ ਮੌਤ

ਜਲੰਧਰ: ਜੰਮੂ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, 1 ਦੀ ਮੌਤ