ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ‘ਚ 3 ਨਕਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਬੂ, ਨਕਲੀ ਆਈ. ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ‘ਚ 3 ਨਕਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਬੂ, ਨਕਲੀ ਆਈ. ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ