ਜਲੰਧਰ: ਮੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ

ਜਲੰਧਰ: ਮੰਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ