ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:ਮੇਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।ਮੇਥੇ ਦਾਣੇ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ,ਫੈਟ,ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਥੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1.ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ:ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਲੇਕਟੋਮੇਨਨ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਪੀ.ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
2.ਸ਼ੂਗਰ:ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਲਯੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਠੀਕ:ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੇਥੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
4.ਭਾਰ ਘੱਟ:ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
5. ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ:ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਇਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
6.ਐਸੀਡਿਟੀ:ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਲਨ,ਐਸੀਡਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
7.ਸਰਦੀ’ਚ ਖਾਂਸੀ:ਮੇਥੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
8.ਕੈਂਸਰ:ਮੇਥਿਆਂ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਟੋਕਿਸਿੰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
9.ਕਬਜ਼:ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਾਇਜੇਸ਼ਨ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10.ਹਾਈ ਬੀ.ਪੀ.:ਜਾਣੋਂ,ਮੇਥੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੇਥੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬੀ.ਪੀ.ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-PTCNews