ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ