ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ, ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ, 4-5 ਪਾਕਿ ਜਵਾਨ ਢੇਰ: ਸੂਤਰ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ, ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ, 4-5 ਪਾਕਿ ਜਵਾਨ ਢੇਰ: ਸੂਤਰ