ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹੱਥ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹੱਥ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ