ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ