ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਟਲਿਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਥੱਲੇ

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਟਲਿਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਥੱਲੇ