ਦਿੱਲੀ: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 10 ਵਜੇ ਮਗਰੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 562 ਕੇਸ ਤੇ 323 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ‘ਨਾਨ ਗਰੀਨ’ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ 75 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ