ਨਾਭਾ: ਆਊਟਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਖਰਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੱਧ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਾਭਾ: ਆਊਟਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਖਰਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੱਧ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ